Podpisaliśmy umowę z firmą POLAQUA na prace projektowe w ramach zadania budowy drogi S61

W ostatnich dniach została podpisana umowa na prace projektowe pomiędzy firmą IVIA S.A. a głównym Wykonawcą robót budolanych firmą POLAQUA w ramach zadania pn.: „Budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka-Szczuczyn, odcinek: od węzła „Śniadowo” (z węzłem) do węzła „Łomża Południe” (bez węzła)”.

Zakres inwestycji obejmuje następujące roboty budowlane:

 • budowę dwóch jezdni drogi ekspresowej S61 – od km 0+000 do km 16+998,92,
 • budowę 1 węzła drogowego typu WB – węzeł „Śniadowo” w km ok 1 +232,
 • budowę miejsc obsługi podróżnych (MOP Chomentowo Wschód oraz MOP Chomentowo Zachód),
 • przebudowę odcinków istniejących dróg wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych,
 • budowę dróg serwisowych (dojazdowych) oraz zjazdów do istniejących działek,
 • budowę ciągów pieszych wzdłuż przebudowywanych dróg,
 • budowę elementów systemu odwodnienia (rowy, przepusty, ścieki, dreny),
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • budowa 14 obiektów inżynierskich w tym: 11 w ciągu drogi ekspresowej, 3 nad drogą ekspresową,
 • budowa około 20 zbiorników retencyjnych,
 • budowa i przebudowa istniejących sieci

Zapraszamy na nasze social media

Facebook

Instagram

Linkedin

Zobacz inne wpisy

S8 Ząbkowic Śląskie – Barda

S8 Ząbkowic Śląskie do Barda Z radością ogłaszamy, że nasze biuro IVIA Sp. z o.o. wykona dokumentację projektową na etap PROJEKTUJ I BUDUJ. Szczegóły Projektu:   Droga Ekspresowa: 14 km ...

IVIA na III Edycji Ogólnopolskiej Konferencji Dro...

Z przyjemnością ogłaszamy udział naszego biura IVIA Sp z oo w III Edycji Ogólnopolskiej Konferencji Drogowej RoadVIP, która odbyła się w dniach 12-14 czerwca 2024 roku w Polanicy-Zdrój. Konfe...

IVIA na konferencji Konstrukcji Sprężonych 2024

W dniach 13-15 maja 2024 r. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w konferencji KONSTRUKCJE SPRĘŻONE KS2024, która odbyła się na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Wydarzeni...