facebookinstagramlinkedin
Wspieramy Ukrainę
Wspieramy Ukrainę
facebookinstagramlinkedin

Nasze realizacje

Autostrada A4

ZAMAWIAJĄCY:
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

DATA ZAKOŃCZENIA UMOWY: 2016

W skład inwestycji wchodzą następujące elementy:

  • wymiana warstwy ścieralnej oraz warstwy wiążącej na odcinkach od km 175+000 do km 193+965;
  • odtworzenie rowów przydrożnych;
  • wykonanie oznakowania poziomego, grubowarstwowego;
  • wykonanie oznakowania pionowego;
  • wykonanie barier ochronnych;

Lokalizacja