facebookinstagramlinkedin
Wspieramy Ukrainę
Wspieramy Ukrainę
facebookinstagramlinkedin

Nasze realizacje

droga ekspresowa S19 Rudnik nad Sanem - Nisko Południe

Budowa drogi ekspresowej S19 Część nr 3 – Kraśnik Północ – Kraśnik Południe

ZAMAWIAJĄCY:
ALDESA

DATA ZAKOŃCZENIA UMOWY: 2022

W skład inwestycji wchodzą następujące elementy:

 • budowa odcinka drogi ekspresowej o dł. ok. 10 km,
 • budowa węzłów drogowych: „Kraśnik Północ” i „Kraśnik Południe”,
 • budowa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): „Słodków”,
 • budowa Obwodu Utrzymania Drogowego (OD) z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzyszącymi
 • przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową,
 • budowa dróg dojazdowych oraz pasów technologicznych,
 • przebudowa istniejących oraz ewentualnie budowę nowych zatok autobusowych oraz budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,
 • remont odcinków istniejącej drogi krajowej nr 19 o łącznej długości ok. 8,74 km,
 • budowa obiektów inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową,
 • budowa systemu odwodnienia: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne i inne,
 • budowa urządzeń ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, ekrany przeciwolśnieniowe, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń,
 • budowa i przebudowa infrastruktury technicznej zlokalizowanej w ciągu drogi ekspresowej: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
 • wykonanie oznakowania drogi ekspresowej i dróg bocznych w urządzenia BRD m.in.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie drogi ekspresowej.

Lokalizacja