facebookinstagramlinkedin
Wspieramy Ukrainę
Wspieramy Ukrainę
facebookinstagramlinkedin

Nasze realizacje

droga ekspresowa S3

Budowa drogi ekspresowej S3 – zadanie II

ZAMAWIAJĄCY:
STRABAG Sp. z o. o.

DATA ZAKOŃCZENIA UMOWY: 2018

W skład inwestycji wchodzą następujące elementy:

 • budowa odcinka drogi ekspresowej długości 16 km;
 • budowa węzłów drogowych: „Jawor Południe” i „Bolków”;
 • przebudowa dróg poprzecznych przecinanych trasą drogi ekspresowej, w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji – drogi krajowe, powiatowe, gminne i wewnętrzne;
 • budowa obiektów inżynierskich w tym wiaduktów i mostów w ciągu drogi ekspresowej oraz w ciągu przebudowywanych dróg poprzecznych;
 • budowa dróg dojazdowych i wewnętrznych w pasie drogowym drogi ekspresowej, dla obsługi przyległego do drogi terenu oraz umożliwienia dojazdu do urządzeń związanych z funkcjonowaniem drogi ekspresowej;
 • budowa systemu odwodnienia drogi ekspresowej i przebudowywanych dróg poprzecznych oraz budowanych dróg dojazdowych i wewnętrznych,
 • budowa chodników, zjazdów itp.;
 • budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe przejmowane z pasa drogowego;
 • budowa elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • budowa ogrodzenia drogi;
 • przebudowa urządzeń melioracji podstawowej i szczegółowej w tym budowę żelbetowych przepustów w ciągu przebudowywanych cieków i rowów melioracyjnych;

Lokalizacja