facebookinstagramlinkedin
Wspieramy Ukrainę
Wspieramy Ukrainę
facebookinstagramlinkedin

Nasze realizacje

Droga ekspresowa S3, zadanie IV

Budowa drogi ekspresowej S3 – zadanie IV

ZAMAWIAJĄCY:
Mota-Engil Central Europe

DATA ZAKOŃCZENIA UMOWY: 2018

 

W skład inwestycji wchodzą następujące elementy:

 • Budowa drogi ekspresowej o długości ok. 11,3 km o przekroju 2 x 2 pasy ruchu;
 • Budowa 2 węzłów drogowych: „Lubin Zachód” i „Lubin Południe”;
 • Przebudowa istniejącej sieci dróg;
 • Budowa dróg wewnętrznych;
 • Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp;
 • Budowa 2 wiaduktów drogowych w ciągu drogi ekspresowej o przekroju docelowym – dwie jezdnie po 3 pasy ruchu każda o maksymalnej długości 56 m;
 • Budowa 3 przejść dla zwierząt wraz z przeprowadzeniem cieku wodnego pod drogą ekspresową;
 • Budowa 3 przejazdów gospodarczych pod drogą ekspresową (w tym 1 pełniącego jednocześnie funkcję przejścia dla zwierząt);
 • Budowa wiaduktu nad drogą ekspresową w ciągu drogi lokalnej;
 • Budowa przepustów o funkcjach hydrologiczno-ekologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami;
 • Budowa systemu odwodnienia korpusu drogowego drogi ekspresowej i pozostałych dróg;
 • Przebudowa sieci melioracyjnych oraz oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego;
 • Budowa urządzeń ochrony środowiska, w tym między innymi: pasów zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych, przepustów/przejść ekologicznych wraz z systemem ochronno- naprowadzającym, zieleni naprowadzającej, systemu odprowadzającego wody opadowe, urządzeń oczyszczających (osadników, separatorów, studni wpadowych z piaskownikiem);
 • Budowa uzbrojenia terenu oraz przebudowę uzbrojenia kolidującego z planowaną drogą;

Lokalizacja