facebookinstagramlinkedin
Wspieramy Ukrainę
Wspieramy Ukrainę
facebookinstagramlinkedin

Nasze realizacje

obwodnica m. Szczecinek

Budowa drogi ekspresowej S61 Via Baltica

ZAMAWIAJĄCY:
GDDKiA

DATA ZAKOŃCZENIA UMOWY: 2022 

 

W skład inwestycji wchodzą następujące elementy:

  • budowa dwóch jezdni drogi ekspresowej S61 – od km 0+000 do km 16+998,92,
  • budowa 1 węzła drogowego typu WB – węzeł “Śniadowo” w km ok 1 +232,
  • budowa miejsc obsługi podróżnych (MOP Chomentowo Wschód kat. II km ok 11+500 – strona wschodnia oraz MOP Chomentowo Zachód kat. III km ok 11 +200 – strona zachodnia),
  • przebudowa odcinków istniejących dróg wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych,
  • budowa dróg serwisowych (dojazdowych) oraz zjazdów do istniejących działek,
  • budowa ciągów pieszych wzdłuż przebudowywanych dróg,
  • budowa elementów systemu odwodnienia (rowy, przepusty, ścieki, dreny),
  • budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

Lokalizacja