facebookinstagramlinkedin
Wspieramy Ukrainę
Wspieramy Ukrainę
facebookinstagramlinkedin

Nasze realizacje

Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową drogi wojewódzkiej nr 282

ZAMAWIAJĄCY:
Mota-Engil Central Europe

DATA ZAKOŃCZENIA UMOWY: 2021

W skład inwestycji wchodzą następujące elementy:

 • budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 wraz z budową skrzyżowań na przecięciu z drogami publicznymi – około 6 km;
 • budowa nowego obiektu mostowego nad rzeką Odrą długości około 363,0m;
 • budowa nowego obiektu mostowego nad rzeką Śmigą;
 • budowa systemów odwodnienia;
 • budowa urządzeń infrastruktury technicznej związanej z drogą:
 • kanalizacja deszczowa,
 • oświetlenie drogowe w rejonie węzłów i skrzyżowań;
 • budowę rond i przebudowę dróg istniejących na dowiązaniach do projektowanych rond i skrzyżowań;
 • budowa nowych przejazdów gospodarczych PG 1, PG 2;
 • budowa dodatkowych jezdni (dróg zbiorczych) wraz z mijankami;
 • budowa pozostałych obiektów inżynieryjnych;
 • budowa infrastruktury rowerowej;
 • budowa przepustów drogowych;

Lokalizacja