facebookinstagramlinkedin
Wspieramy Ukrainę
Wspieramy Ukrainę
facebookinstagramlinkedin

Nasze realizacje

Obwodnica Nysy

Budowa drogi ekspresowej S19 Rudnik nad Sanem – Nisko Południe

ZAMAWIAJĄCY:
Mota-Engil Central Europe

DATA ZAKOŃCZENIA UMOWY: 2017

W skład inwestycji wchodzą następujące elementy:

  • budowa obwodnicy Nysy w ciągu dróg krajowych nr 41 i 46;
  • budowa węzła typu WB na skrzyżowaniu nowo projektowanej obwodnicy m. Nysy oraz DK 46;
  • przebudowa dróg powiatowych i gminnych;
  • budowa dróg serwisowych;
  • budowa obiektów mostowych i wiaduktów;
  • budowa zbiorników;
  • przebudowa sieci uzbrojenia terenu.

Lokalizacja