facebookinstagramlinkedin
Wspieramy Ukrainę
Wspieramy Ukrainę
facebookinstagramlinkedin

Nasze realizacje

budowa strefy aktywnosci gospodarczej wraz z przebudowa dw 973 w tarnowie etap i pbi energopol sp. z o.o.

Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej wraz z przebudową DW 973 w Tarnowie – Etap I

ZAMAWIAJĄCY:
PBI Energopol Sp. z o. o.

DATA ZAKOŃCZENIA UMOWY: 2012

W skład inwestycji wchodzą następujące elementy:

  • rozbudowa istniejącego skrzyżowania skanalizowanego na rondo turbinowe (ul. Mościckiego, ul. Czysta);
  • budowa nowoprojektowanej drogi lokalnej na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w zakresie od projektowanego ronda do skrzyżowania z ulicą Kochanowskiego;
  • budowa skrzyżowania nowoprojektowanej drogi z ul. Równą;
  • budowa skrzyżowania nowoprojektowanej drogi z ul. Kochanowskiego;
  • budowa skrzyżowania nowoprojektowanej drogi z drogą oznaczoną w MPZP „6.KDL”;
  • budowa dróg serwisowych i zjazdów;
  • budowa ciągu pieszo-rowerowego;
  • budowa rowu przy nowoprojektowanej drodze;
  • budowa placu do obsługi urządzeń odwodniających i pompowni.

Lokalizacja