facebookinstagramlinkedin
Wspieramy Ukrainę
Wspieramy Ukrainę
facebookinstagramlinkedin

Nasze realizacje

obwodnica m. Szczecinek

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

ZAMAWIAJĄCY:
GDDKiA

DATA ZAKOŃCZENIA UMOWY: 2021

W skład inwestycji wchodzą następujące elementy:

Zakres inwestycji obejmuje następujące roboty budowlane:

  • budowę obwodnicy miejscowości Szczecinek w ciągu drogi ekspresowej S11 o długości 11,98 km;
  • budowę 2 węzłów drogowych: “Szczecinek Środmieście”, “Szczecinek Wschód”;
  • budowę skrzyżowań jednopoziomowych;
  • budowę obiektów inżynierskich (wiadukty, estakada, mosty, przepusty, kładka dla pieszych) w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania zrealizowanej infrastruktury;
  • budowę oświetlenia i urządzeń BRD;
  • budowę dróg poprzecznych i dróg dojazdowych oraz pozostałych elementów infrastruktury.

Odcinek drogi ekspresowej S11 stanowi element transeuropejskich sieci transportowych i jest zlokalizowany w korytarzu należącym do kompleksowej sieci TEN-T.

Lokalizacja