facebookinstagramlinkedin
Wspieramy Ukrainę
Wspieramy Ukrainę
facebookinstagramlinkedin

Nasze realizacje

przebudowa dk nr 11 ul. strzelcow bytomskich w bytomiu pbi energopol sp. z o.o.

Przebudowa DK nr 11 – ul. Strzelców Bytomskich w Bytomiu

ZAMAWIAJĄCY:
PBI Energopol Sp. z o. o.

 

W skład inwestycji wchodzą następujące elementy:

 • przebudowa jezdni ul. Strzelców Bytomskich (droga krajowa DK11) istniejącej z całkowitą wymianą na nową konstrukcję podatną o wytrzymałości dostosowanej do obciążenia ruchowego KR-6;
 • przebudowa chodników wraz z wydzieleniem ścieżek rowerowych;
 • budowa nowych zatok autobusowych;
 • przebudowa i budowa przejazdów i przejść przez torowisko tramwajowe;
 • wprowadzenie rozwiązań lub urządzeń poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym budowa sygnalizacji świetlnych akomodacyjnych w całości zsynchronizowanych;
 • budowa odwodnienia drogi obejmującego kolektor główny ɸ 300-500 mm wraz z systemem wpustów ulicznych;
 • przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego;
 • przebudowa lub zabezpieczenie kolidujących sieci uzbrojenia terenu;
 • przebudowa ogrodzeń;
 • wycinka kolidującej zieleni i nasadzenie zieleni zastępczej;
 • budowa odwodnienia – kanalizacji deszczowej;
 • budowa oświetlenia ulicznego.

Lokalizacja