facebookinstagramlinkedin
Wspieramy Ukrainę
Wspieramy Ukrainę
facebookinstagramlinkedin

Nasze realizacje

s1 Mysłowice Lędziny

Rozbudowa drogi ekspresowej S1 odcinek Mysłowice – Lędziny (jezdnia lewa i prawa)

ZAMAWIAJĄCY:
GDDKiA Katowice

UMOWA W TRAKCIE

W skład inwestycji wchodzą następujące elementy:

 • rozbudowa drogi ekspresowej S1 – od km 549+300,00 do km 554+761,00;
 • przebudowa istniejących węzłów drogowych typu WB:
 • węzeł Brzezinka (w zakresie łącznic) w km ok 550+540;
 • węzeł Dziećkowice w km ok 551+835;
 • węzeł Imielin w km ok 553+074;
 • przebudowę odcinków istniejących dróg wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych;
 • budowę dodatkowych jezdni oraz zjazdów do istniejących działek;
 • budowę/przebudowę ciągów pieszych wzdłuż przebudowywanych dróg;
 • przebudowę/budowę elementów systemu odwodnienia (rowy, przepusty, ścieki, dreny);
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
 • przebudowa pięciu obiektów mostowych;
 • rozbudowa systemu odwodnienia drogi;
 • przebudowa oświetlenia drogowego w rejonie przebudowywanych węzłów;
 • przebudowa i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej.

Lokalizacja