facebookinstagramlinkedin
Wspieramy Ukrainę
Wspieramy Ukrainę
facebookinstagramlinkedin

Nasze realizacje

steś obwodnica Legnicy w ciągu dk94

STEŚ – Obwodnica Legnicy w ciągu DK94

ZAMAWIAJĄCY:
UM w Legnicy, GDDKiA we Wrocławiu

UMOWA W TRAKCIE

Strona internetowa dedykowana dla projektu:
http://obwodnicalegnicydk94.pl/

W skład inwestycji wchodzą następujące elementy:

 • wykonanie Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej
 • uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z opracowaniem projekcji audiowizualnej

Projekt budowy obwodnicy o parametrach:

 • klasa techniczna – GP
 • kategoria ruchu – KR6
 • obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś
 • prędkość projektowa – Vp = 50, 70 km/h
 • przekrój – 2×2
 • pas ruchu o szerokości – 3,50 m
 • jezdnia o szerokości – 2 x 7,0 m
 • chodniki – min. 2 m
 • ścieżki rowerowe – min. 3 m

Lokalizacja