facebookinstagramlinkedin
Wspieramy Ukrainę
Wspieramy Ukrainę
facebookinstagramlinkedin

Nasze realizacje

obwodnica limanowej stes

STEŚ – Obwodnica Limanowej w ciągu DK28

ZAMAWIAJĄCY:
GDDKiA w Krakowie

UMOWA W TRAKCIE

Strona internetowa dedykowana dla projektu:
http://limanowadk28.pl/

W skład inwestycji wchodzą następujące elementy:

 • wykonanie Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej
 • uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z opracowaniem projekcji audiowizualnej

Projekt budowy obwodnicy o parametrach:

 • klasa drogi – GP
 • prędkość projektowa – Vp = 70 km/h
 • przekrój – 1×2
 • pas ruchu o szerokości – 3,50 m
 • jezdnia o szerokości – 7,0 m (na odcinkach z możliwością wyprzedzania 10.5 m)
 • pobocze – 1.5 m (w tym 0.5 m utwardzone)
 • kategoria ruchu – KR5
 • nośność nawierzchni – 115 kN/oś

Lokalizacja