zamknij

Aktualne informacje

Program budowy 100 obwodnic - DK94 Obwodnica Legnicy

Program budowy 100 obwodnic - DK94 Obwodnica Legnicy

To już przeszło 4 miesiące, od kiedy firma IVIA S.A. realizuje zadanie pod nazwą:

Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach oraz Programem Funkcjonalno-Użytkowym dla Obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94 w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94
.

Projekt jest realizowany w ramach ogólnopolskiego Programu budowy 100 obwodnic, rozpisanego na lata 2020 - 2030 i realizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury.

W ramach przedmiotowego zadania, realizujemy wielowariantową koncepcję obejścia m. Legnicy, która po zatwierdzeniu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, zostanie zaprezentowana m.in na planowanych konsultacjach społecznych.