facebookinstagramlinkedin
Wspieramy Ukrainę
Wspieramy Ukrainę
facebookinstagramlinkedin

Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020

ZŁOŻONE WNIOSKI W RAMACH:

Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego dofinansowanie zostanie przeznaczone na projekty przyczyniające się do poprawy dostępności miast w sieci TEN-T.

 • alokacja środków UE: 1.450 mln;
 • łączna wnioskowana kwota: 635 mln.
 1. Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm;
 2. Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie;
 3. Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska, w ciągu drogi krajowej nr 7;
 4. Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie;
 5. Rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granicy miasta Krakowa;
  Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego dofinansowanie zostanie przeznaczone na projekty przyczyniające się do poprawy dostępności miast położonych poza podstawową siecią drogową.
 • alokacja środków UE: 2.150 mln;
 • łączna wnioskowana kwota: 6.087 mln.
 1. Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie;
 2. Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy;
 3. Przebudowa ciągów komunikacyjnych sieci TEN-T: DK nr 31 pod nazwą “ul. Floriana Krygiera” w połączeniu z A6 i S3 (Szczecin);
 4. Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie – etap I;
 5. Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach;
 6. Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu;
 7. Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63;
 8. Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28;
 9. Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94;
 10. Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach – Zachodnia część obwodnicy miasta;
 11. Budowa Obwodnicy Wschodniej miasta Skierniewice od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Jana III Sobieskiego;
 12. Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu – etap II (zadanie 1a od ul. Poświęckiej do ul. Kamieńskiego);
 13. Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej / ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej;
 14. Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej – Etap I (Katowice);
 15. Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej, etap IV – Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej (Katowice);
 16. Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną;
 17. Przebudowa i rozbudowa ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej w Toruniu;
 18. Rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15;
 19. Wiadukt Biskupia Górka w Gdańsku;
 20. Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni – IV etap;
 21. Budowa odcinka DK 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu;
 22. Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic (Piotrków Tryb.);
 23. Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu – Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK 94 z ul. Długosza;
 24. Budowa przedłużenia Al. Włókniarzy od DK1, na północny zachód, do węzła „Aleksandrów Ł.” (S14) – odcinek leżący w granicach miasta Łodzi (do granicy miasta w rejonie ul. Sianokosy);
 25. Przebudowa DK 79 w Jaworznie Miasto Twarzą do Autostrady – Etap VI ,,Byczyna”;
 26. Przebudowa układu drogowego na pl. Bpa Chrapka w Toruniu;
 27. Rozbudowa drogi krajowej (DK 16/55) na odcinku od ul. Droga Łąkowa do ul. Paderewskiego (Grudziądz);
 28. Budowa/przebudowa drogi krajowej (DK 55) na odcinku od granic administracyjnych miasta do Węzła Konstytucji 3 Maja (Grudziądz);
 29. Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna;
 30. Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu;
 31. Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od Al. 1 Maja (mostu na rzece Łabuńka) do ulicy Szczebrzeszyńskiej granica miasta Zamość;
 32. Zmiana przebiegu drogi krajowej nr 79 na terenie miast: Katowice, Chorzów, Bytom – od węzła z ul. Katowicką do węzła Al. Jana Pawła II;
 33. Budowa obwodnicy południowej Jeleniej Góry – Etap III – Zadanie I;
 34. Budowa południowej obwodnicy miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej;
 35. Modernizacja wschodniego wylotu DK nr 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta;
 36. Rozbudowa ulicy Igołomskiej w Krakowie;
 37. Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej;
 38. Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie;
 39. Poprawa dostępności transportowej Miasta Żory do sieci TEN-T;
 40. Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego w Rybniku;
 41. Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35.

Część z tych projektów jest autorstwem naszego biura. Nasi projektanci na wiele z tych inwestycji już przygotowują przedmiary w ramach ogłoszonych przetargów.

Zapraszamy na nasze social media

Facebook

Instagram

Linkedin

Zobacz inne wpisy

Wycieczka projektantów mostowych na budowę S3 Bo...

Połączenie dwóch części mostu nad Odrą - to ważne wydarzenie miało miejsce w ostatnim tygodniu na budowie Drogi Wojewódzkiej nr 282 w miejscowości Milsk.

Wizyta projektantów drogowych na budowie S1 odc. ...

Na budowie drogi S1 odcinek II węzeł Oświęcim-Dankowice prace drogowe idą pełną parą. Projektanci i asystenci IVIA S. A. pełniący nadzór autorski mieli okazję zobaczyć pierwsze zarysy sw...

Pierwsze Mistrzostwa Drogowców MTB o puchar Preze...

Nie tylko samą pracą człowiek żyje! W IVIA S.A. możemy się pochwalić nowymi kontraktami jak i licznymi osiągnięciami sportowymi. 4 Czerwca mieliśmy przyjemność wziąć udział w pierwszyc...