facebookinstagramlinkedin
Wspieramy Ukrainę
Wspieramy Ukrainę
facebookinstagramlinkedin

Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020

ZŁOŻONE WNIOSKI W RAMACH:

Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego dofinansowanie zostanie przeznaczone na projekty przyczyniające się do poprawy dostępności miast w sieci TEN-T.

 • alokacja środków UE: 1.450 mln;
 • łączna wnioskowana kwota: 635 mln.
 1. Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm;
 2. Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie;
 3. Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska, w ciągu drogi krajowej nr 7;
 4. Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie;
 5. Rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granicy miasta Krakowa;
  Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego dofinansowanie zostanie przeznaczone na projekty przyczyniające się do poprawy dostępności miast położonych poza podstawową siecią drogową.
 • alokacja środków UE: 2.150 mln;
 • łączna wnioskowana kwota: 6.087 mln.
 1. Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie;
 2. Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy;
 3. Przebudowa ciągów komunikacyjnych sieci TEN-T: DK nr 31 pod nazwą „ul. Floriana Krygiera” w połączeniu z A6 i S3 (Szczecin);
 4. Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie – etap I;
 5. Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach;
 6. Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu;
 7. Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63;
 8. Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28;
 9. Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94;
 10. Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach – Zachodnia część obwodnicy miasta;
 11. Budowa Obwodnicy Wschodniej miasta Skierniewice od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Jana III Sobieskiego;
 12. Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu – etap II (zadanie 1a od ul. Poświęckiej do ul. Kamieńskiego);
 13. Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej / ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej;
 14. Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej – Etap I (Katowice);
 15. Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej, etap IV – Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej (Katowice);
 16. Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną;
 17. Przebudowa i rozbudowa ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej w Toruniu;
 18. Rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15;
 19. Wiadukt Biskupia Górka w Gdańsku;
 20. Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni – IV etap;
 21. Budowa odcinka DK 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu;
 22. Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic (Piotrków Tryb.);
 23. Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu – Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK 94 z ul. Długosza;
 24. Budowa przedłużenia Al. Włókniarzy od DK1, na północny zachód, do węzła „Aleksandrów Ł.” (S14) – odcinek leżący w granicach miasta Łodzi (do granicy miasta w rejonie ul. Sianokosy);
 25. Przebudowa DK 79 w Jaworznie Miasto Twarzą do Autostrady – Etap VI ,,Byczyna”;
 26. Przebudowa układu drogowego na pl. Bpa Chrapka w Toruniu;
 27. Rozbudowa drogi krajowej (DK 16/55) na odcinku od ul. Droga Łąkowa do ul. Paderewskiego (Grudziądz);
 28. Budowa/przebudowa drogi krajowej (DK 55) na odcinku od granic administracyjnych miasta do Węzła Konstytucji 3 Maja (Grudziądz);
 29. Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna;
 30. Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu;
 31. Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od Al. 1 Maja (mostu na rzece Łabuńka) do ulicy Szczebrzeszyńskiej granica miasta Zamość;
 32. Zmiana przebiegu drogi krajowej nr 79 na terenie miast: Katowice, Chorzów, Bytom – od węzła z ul. Katowicką do węzła Al. Jana Pawła II;
 33. Budowa obwodnicy południowej Jeleniej Góry – Etap III – Zadanie I;
 34. Budowa południowej obwodnicy miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej;
 35. Modernizacja wschodniego wylotu DK nr 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta;
 36. Rozbudowa ulicy Igołomskiej w Krakowie;
 37. Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej;
 38. Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie;
 39. Poprawa dostępności transportowej Miasta Żory do sieci TEN-T;
 40. Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego w Rybniku;
 41. Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35.

Część z tych projektów jest autorstwem naszego biura. Nasi projektanci na wiele z tych inwestycji już przygotowują przedmiary w ramach ogłoszonych przetargów.

Zapraszamy na nasze social media

Facebook

Instagram

Linkedin

Zobacz inne wpisy

IVIA Sp zoo

Od maja bieżącego roku zmieniamy formę prawną na IVIA Sp zoo. To przekształcenie umożliwi firmie dostosowanie struktury organizacyjnej do zmieniających się potrzeb rynku oraz bardziej efektywn...

IVIA na VI Międzynarodowym Forum Tunelowym w Biel...

Miło nam poinformować, że nasza firma IVIA Sp. z o.o. uczestniczyła w VI Międzynarodowym Forum Tunelowym w Bielsku-Białej. Udział w tym prestiżowym wydarzeniu podkreśla naszą pozycję w bran...

IVIA na InfraDays

Jest nam niezmiernie miło poinformować że nasze biuro IVIA uczestniczy w konferencji InfraDAYS. Uczestniczymy jako prelegenci w sesjach plenarnych oraz w panelach dyskusyjnych. Wymieniamy się na...