zamknij

Aktualne informacje

S19 - Via Carpatia

S19 - Via Carpatia

IVIA S.A. zaprojektuje trzy skrajne odcinki via Carpatii.: pomiędzy węzłami Lublin Węglin i Niedrzwica Duża (długość 12 km, wartość prac budowlanych 312, 2 mln zł.), obwodnicę Kraśnika (10 km, wartość 319,5 mln zł.) oraz środkowy odcinek, od węzła Niedrzwica Duża do węzła Kraśnik Północ (ok. 20 km, 498 mln zł). Łączna wartość trzech odcinków to blisko 1,13 mld zł

Przebieg drogi:
Planowa droga ekspresowa S19 na odcinku pomiędzy Lublinem, a Kraśnikiem przebiegać ma w większości po nowym śladzie omijając zabudowę okolicznych miejscowości oraz Kraśnika po jego wschodniej stronie.

  • Podstawowe parametry techniczne:
  • klasa drogi S 2/2 (docelowo S 2/3, dobudowa pasa „na zewnątrz”)
  • prędkość projektowa - 100 km/h
  • prędkość miarodajna – 110 km/h
  • szerokość pasa ruchu - 3,50 m
  • szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m
  • podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – 5 m
  • podstawowa szerokość pobocza gruntowego -1,25 m
  • obciążenie -115 kN/oś

Obiekty inżynierskie:
Mosty i wiadukty w ciągu drogi ekspresowej (w tym nad linią kolejową), wiadukty w ciągu dróg bocznych, przepusty, przejścia dla zwierząt, kładki dla pieszych

Węzły:
Strzeszkowice – na przecięciu z drogą krajową 19,
Niedrzwica Duża – na przecięciu z drogą wojewódzką 834,
Wilkołaz - na przecięciu z drogą powiatową 2291L.
Kraśnik Północ (nazwa robocza Kraśnik) – na przecięciu z drogą krajowa 19,
Kraśnik Południe (nazwa robocza Słodków) – na przecięciu z drogą krajową nr 74,

MOPy:
Radawiec - MOP kategorii I strona prawa,
Zemborzyce - MOP kategorii I strona lewa
Kol. Sobieszczany, MOP kategorii II strona prawa, MOP kategorii III strona lewa
Pułankowice, MOP kategorii I strona prawa i lewa
Słodków, kategorii II strona lewa, kategorii III strona prawa