facebookinstagramlinkedin
Wspieramy Ukrainę
Wspieramy Ukrainę
facebookinstagramlinkedin

S61 Śniadowo – Łożma – Via Baltica – Podpisanie umowy pomiędzy GDDKiA oraz Polaqua

Realizację 17- kilometrów dwujezdniowej drogi ekspresowej S61 za 380 milionów złotych – przewiduje podpisana dzisiaj (9.02) umowa na projekt i budowę kolejnego fragmentu trasy Via Baltica. Odcinek od „węzła Śniadowo” do węzła „Łomża Południe”, jest kolejnym zadaniem na podlaskiej części S61, którego realizację rozpoczyna białostocki oddział GDDKiA. Następnym będzie część od węzła „Łomża Zachód” do „węzła Kolno”, czyli główny fragment obwodnicy Łomży.

Fragment S61 od węzła „Śniadowo” do węzła „Łomża Południe” wybuduje firma POLAQUA Sp. z o.o., Której oferta była najkorzystniejsza spośród 5 złożonych w przeprowadzonym przetargu. Umowa przewiduje 31 miesięczny okres na zaprojektowanie i budowę tego odcinka, przy czym do budowy nie wlicza się okresów zimowych. W związku z tym możliwe jest zrealizowanie kontraktu do końca 2020 roku.

Dane techniczne odcinka S61 od węzła „Śniadowo” do węzła „Łomża Południe”:

 • Długość – 16,99 km (S)
 • Długość i klasa dróg wybudowanych lub przebudowanych poza ciągiem głównym – 23,5 km (w tym dróg poszczególnych klas: G – 0,933 km; Z – 2,662 km; L – 0,709 km; D – 19,223 km).
 • Przekrój drogi – 2×2 Szerokość pasa ruchu – 3,5m Szerokość pasów awaryjnych – 2,5m
 • Szerokość pasa dzielącego – 5,0m
 • Szerokość poboczy – minimum 0,75m
 • Kategoria ruchu: KR6
 • Ilość węzłów: 1
 • Obiekty inżynierskie – 14 (w tym mosty – 3; wiadukty – 10; przejścia dla zwierząt -1)
 • Ilość MOP-ów – 2 (Kategorii II – 1 oraz Kategorii III – 1)
  Źródło: GDDKiA,

Zapraszamy na nasze social media

Facebook

Instagram

Linkedin

Zobacz inne wpisy

S7 Kraków – Myślenice

Z przyjemnością informujemy, że nasze biuro IVIA S.A. złożyło najkorzystniejszą ofertę na wykonanie ponad 50 wariantów przebiegu drogi S7 Kraków - Myślenice na etap STEŚ na odcinku około ...

BIM kontra rzeczywistość

Dla projektanta nie ma nic bardziej motywującego, niż obserwowanie realizacji swoich projektów na placu budowy.

BIM w zarządzaniu projektem

W IVIA S. A. staramy się korzystać z technologii BIM w każdym aspekcie pracy projektowej. Na zadaniu S17 Zamość - Tomaszów Lubelski wykorzystujemy pliki BCF do sprawniejszej i dokładniejszej ko...