zamknij

Aktualne informacje

STEŚ - Obwodnica Legnicy w ciągu DK94

STEŚ - Obwodnica Legnicy w ciągu DK94

Firma IVIA S.A. realizuje obecnie kilka projektów STEŚ, czyli Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, które zawarte są w Krajowym Programie Budowy 100 Obwodnic. Celem jest doprowadzenie do wskazania konkretnego wariantu przebiegu drogi, a następnie wykonanie koncepcji programowej dla wskazanego w DŚU jednego wariantu.

Jednym z projektów jest obejścia m. Legnica w ciągu DK94. Inwestorem w tym przypadku jest Urząd Miasta w Legnicy oraz GDDKiA we Wrocławiu. Obecnie jesteśmy na końcowym etapie uzgadniania przebiegu drogi w planie i profilu.