facebookinstagramlinkedin
Wspieramy Ukrainę
Wspieramy Ukrainę
facebookinstagramlinkedin

Wdrożenie w firmie IVIA S.A. Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z normą ISO 9001 i 27001

Z radością informujemy, że nasza spółka w sierpniu 2018r. otrzymała certyfikat wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 27001:2014.

Chcąc coraz bardziej podnosić jakość naszych usług oraz chronić informacje i powierzone nam dane, a także dbając o komfort i interes klienta poprzez terminowość i eliminowanie błędów, mamy nadzieję, iż właśnie dzięki temu wdrożeniu osiągniemy zamierzony efekt.

Traktując naszych obecnych jak i przyszłych klientów jak i zespół pracowników z szacunkiem, staramy się, aby nasze działanie były zgodne z przepisami prawa, co potwierdzone zostanie stosownymi certyfikatami.

Dzięki Zintegrowanemu Systemowi Jakości ISO zarówno nasi obecni jak i przyszli partnerzy biznesowi uzyskają satysfakcję z obsługi, jakości produktu oraz wyeliminowanie ryzyka związanego z nieuprawnionym użyciem danych. Pracownicy natomiast odczują uporządkowanie sposobu zarządzania, jasne reguły wytyczone procedurami oraz bezpieczeństwo techniczne i organizacyjne.

Poniżej główne korzyści z wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 27001:2014 w IVIA:

Korzyści zewnętrzne:
– poprawa wizerunku IVIA poprzez zagwarantowanie wprowadzenia bezpieczeństwa przepływu i zachowania informacji,
– zwiększenie wiarygodności IVIA na rynku rodzimym jak i na rynkach zagranicznych,
– poprawa komunikacji pomiędzy naszymi klientami a IVIA,
– zwiększenie konkurencyjności IVIA na rynku,
– zwiększenie ochrony informacji i powierzonych danych do IVIA,
– ułatwienie kontaktu z otoczeniem IVIA: z bankami, instytucjami państwowymi, konkurencją, kooperantami na rynku rodzimym jak i na rynkach zagranicznych.

Korzyści wewnętrzne:
– zwiększenie zaangażowania pracowników IVIA w wykonywanie powierzonych obowiązków na wszystkich szczeblach firmy,
– usystematyzowanie podstawowych obszarów działalności IVIA, przede wszystkim takich jak sprzedaż, produkcja, planowanie,
– usprawnienie systemu decyzyjnego oraz przepływu informacji w IVIA,
– obniżenie kosztów działalności poprzez sprawne zarządzanie procesami w IVIA,
– zwiększenie wydajności pracy w IVIA,
– ustanowienie jasnych i przejrzystych uprawnień i obowiązków komórek organizacyjnych w IVIA,
– identyfikacja zagrożeń i ich skutków, możliwość zarządzania ryzykiem w IVIA,
– identyfikacja potrzeb poszczególnych komórek organizacyjnych w IVIA,
– zwiększenie skuteczności realizacji celów IVII,
– zmotywowanie do doskonalenia funkcjonowania organizacji w IVIA,
– kształtowanie kultury jakości oraz skutecznej komunikacji wewnętrznej w IVIA

Zapraszamy na nasze social media

Facebook

Instagram

Linkedin

Zobacz inne wpisy

Wycieczka projektantów mostowych na budowę S3 Bo...

Połączenie dwóch części mostu nad Odrą - to ważne wydarzenie miało miejsce w ostatnim tygodniu na budowie Drogi Wojewódzkiej nr 282 w miejscowości Milsk.

Wizyta projektantów drogowych na budowie S1 odc. ...

Na budowie drogi S1 odcinek II węzeł Oświęcim-Dankowice prace drogowe idą pełną parą. Projektanci i asystenci IVIA S. A. pełniący nadzór autorski mieli okazję zobaczyć pierwsze zarysy sw...

Pierwsze Mistrzostwa Drogowców MTB o puchar Preze...

Nie tylko samą pracą człowiek żyje! W IVIA S.A. możemy się pochwalić nowymi kontraktami jak i licznymi osiągnięciami sportowymi. 4 Czerwca mieliśmy przyjemność wziąć udział w pierwszyc...