facebookinstagramlinkedin
Wspieramy Ukrainę
Wspieramy Ukrainę
facebookinstagramlinkedin

Wdrożenie w firmie IVIA S.A. Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z normą ISO 9001 i 27001

Z radością informujemy, że nasza spółka w sierpniu 2018r. otrzymała certyfikat wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 27001:2014.

Chcąc coraz bardziej podnosić jakość naszych usług oraz chronić informacje i powierzone nam dane, a także dbając o komfort i interes klienta poprzez terminowość i eliminowanie błędów, mamy nadzieję, iż właśnie dzięki temu wdrożeniu osiągniemy zamierzony efekt.

Traktując naszych obecnych jak i przyszłych klientów jak i zespół pracowników z szacunkiem, staramy się, aby nasze działanie były zgodne z przepisami prawa, co potwierdzone zostanie stosownymi certyfikatami.

Dzięki Zintegrowanemu Systemowi Jakości ISO zarówno nasi obecni jak i przyszli partnerzy biznesowi uzyskają satysfakcję z obsługi, jakości produktu oraz wyeliminowanie ryzyka związanego z nieuprawnionym użyciem danych. Pracownicy natomiast odczują uporządkowanie sposobu zarządzania, jasne reguły wytyczone procedurami oraz bezpieczeństwo techniczne i organizacyjne.

Poniżej główne korzyści z wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 27001:2014 w IVIA:

Korzyści zewnętrzne:
– poprawa wizerunku IVIA poprzez zagwarantowanie wprowadzenia bezpieczeństwa przepływu i zachowania informacji,
– zwiększenie wiarygodności IVIA na rynku rodzimym jak i na rynkach zagranicznych,
– poprawa komunikacji pomiędzy naszymi klientami a IVIA,
– zwiększenie konkurencyjności IVIA na rynku,
– zwiększenie ochrony informacji i powierzonych danych do IVIA,
– ułatwienie kontaktu z otoczeniem IVIA: z bankami, instytucjami państwowymi, konkurencją, kooperantami na rynku rodzimym jak i na rynkach zagranicznych.

Korzyści wewnętrzne:
– zwiększenie zaangażowania pracowników IVIA w wykonywanie powierzonych obowiązków na wszystkich szczeblach firmy,
– usystematyzowanie podstawowych obszarów działalności IVIA, przede wszystkim takich jak sprzedaż, produkcja, planowanie,
– usprawnienie systemu decyzyjnego oraz przepływu informacji w IVIA,
– obniżenie kosztów działalności poprzez sprawne zarządzanie procesami w IVIA,
– zwiększenie wydajności pracy w IVIA,
– ustanowienie jasnych i przejrzystych uprawnień i obowiązków komórek organizacyjnych w IVIA,
– identyfikacja zagrożeń i ich skutków, możliwość zarządzania ryzykiem w IVIA,
– identyfikacja potrzeb poszczególnych komórek organizacyjnych w IVIA,
– zwiększenie skuteczności realizacji celów IVII,
– zmotywowanie do doskonalenia funkcjonowania organizacji w IVIA,
– kształtowanie kultury jakości oraz skutecznej komunikacji wewnętrznej w IVIA

Zapraszamy na nasze social media

Facebook

Instagram

Linkedin

Zobacz inne wpisy

S7 Kraków – Myślenice

Z przyjemnością informujemy, że nasze biuro IVIA S.A. złożyło najkorzystniejszą ofertę na wykonanie ponad 50 wariantów przebiegu drogi S7 Kraków - Myślenice na etap STEŚ na odcinku około ...

BIM kontra rzeczywistość

Dla projektanta nie ma nic bardziej motywującego, niż obserwowanie realizacji swoich projektów na placu budowy.

BIM w zarządzaniu projektem

W IVIA S. A. staramy się korzystać z technologii BIM w każdym aspekcie pracy projektowej. Na zadaniu S17 Zamość - Tomaszów Lubelski wykorzystujemy pliki BCF do sprawniejszej i dokładniejszej ko...