zamknij

Aktualne informacje

Wdrożenie w firmie IVIA S.A. Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z normą ISO 9001 i 27001

ISO

Z radością informujemy, że nasza spółka w sierpniu 2018r. otrzymała certyfikat wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 27001:2014.

Chcąc coraz bardziej podnosić jakość naszych usług oraz chronić informacje i powierzone nam dane, a także dbając o komfort i interes klienta poprzez terminowość i eliminowanie błędów, mamy nadzieję, iż właśnie dzięki temu wdrożeniu osiągniemy zamierzony efekt.

Traktując naszych obecnych jak i przyszłych klientów jak i zespół pracowników z szacunkiem, staramy się, aby nasze działanie były zgodne z przepisami prawa, co potwierdzone zostanie stosownymi certyfikatami.

Dzięki Zintegrowanemu Systemowi Jakości ISO zarówno nasi obecni jak i przyszli partnerzy biznesowi uzyskają satysfakcję z obsługi, jakości produktu oraz wyeliminowanie ryzyka związanego z nieuprawnionym użyciem danych. Pracownicy natomiast odczują uporządkowanie sposobu zarządzania, jasne reguły wytyczone procedurami oraz bezpieczeństwo techniczne i organizacyjne.

Poniżej główne korzyści z wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 27001:2014 w IVIA:

Korzyści zewnętrzne:
- poprawa wizerunku IVIA poprzez zagwarantowanie wprowadzenia bezpieczeństwa przepływu i zachowania informacji,
- zwiększenie wiarygodności IVIA na rynku rodzimym jak i na rynkach zagranicznych,
- poprawa komunikacji pomiędzy naszymi klientami a IVIA,
- zwiększenie konkurencyjności IVIA na rynku,
- zwiększenie ochrony informacji i powierzonych danych do IVIA,
- ułatwienie kontaktu z otoczeniem IVIA: z bankami, instytucjami państwowymi, konkurencją, kooperantami na rynku rodzimym jak i na rynkach zagranicznych.

Korzyści wewnętrzne:
- zwiększenie zaangażowania pracowników IVIA w wykonywanie powierzonych obowiązków na wszystkich szczeblach firmy,
- usystematyzowanie podstawowych obszarów działalności IVIA, przede wszystkim takich jak sprzedaż, produkcja, planowanie,
- usprawnienie systemu decyzyjnego oraz przepływu informacji w IVIA,
- obniżenie kosztów działalności poprzez sprawne zarządzanie procesami w IVIA,
- zwiększenie wydajności pracy w IVIA,
- ustanowienie jasnych i przejrzystych uprawnień i obowiązków komórek organizacyjnych w IVIA,
- identyfikacja zagrożeń i ich skutków, możliwość zarządzania ryzykiem w IVIA,
- identyfikacja potrzeb poszczególnych komórek organizacyjnych w IVIA,
- zwiększenie skuteczności realizacji celów IVII,
- zmotywowanie do doskonalenia funkcjonowania organizacji w IVIA,
- kształtowanie kultury jakości oraz skutecznej komunikacji wewnętrznej w IVIA