zamknij

Aktualne informacje

WYDANIE DECYZJI ZRID - S-11 Obwodnica Szczecinka

WYDANIE DECYZJI ZRID - S-11 Obwodnica Szczecinka

Pragniemy poinformować, że w dniu dzisiejszym została wydana decyzja ZRID - Zezwolenie na Realizacje Inwestycji Drogowej dla zadania pn:

"Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11."

Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, który uprawnia Głównego Wykonawcę firmę Eurovia S.A. do rozpoczęcia robót budowlanych, teren objęty zakresem inwestycji, przechodzi w posiadanie właściwego zarządcy drogi.


Planowana obwodnica omijać będzie Szczecinek od wschodu. W większości trasy zlokalizowana jest w pasie terenu pomiędzy granicą zabudowań miejskich a jeziorem Wielimie. Nowobudowany odcinek drogi ekspresowej w przeważającej części przebiegać będzie wzdłuż istniejącej linii kolejowej Koszalin – Szczecinek po jej wschodniej stronie. Obwodnica ma swój początek na skrzyżowaniu DK11 z drogą dojazdową do Strefy Bugno, a koniec na skrzyżowaniu DK11 z drogą powiatową nr 1296Z (droga dojazdowa do Omulnej)