zamknij

Aktualne informacje

Wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi ekspresowej S12 - jesteśmy na pierwszym miejscu

sss

Prezentujemy wyniki z sesji otwarcia ofert dla zadania pn.:
Część 1 długość ok. 34,60 km
odcinek nr 1:
Piaski (koniec obwodnicy) – Dorohucza (węzeł „Dorohucza”) długość ok. 12,93 km
odcinek nr 2:
Dorohucza (węzeł „Dorohucza” – bez węzła) – Chełm (węzeł „Chełm Zachód” – bez węzła)
długość ok. 21,67 km

Środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania: 3 767 936,00 zł brutto

Poniżej zestawienie wszystkich oferentów:

1. IVIA S.A. - 5 891 700,00 zł
2. DROGOPROJEKT - 6 100 194,84 zł
3. COMPLEX PROJEKT - 6 837 225,60 zł
4. TRANSPROJEKT Gdański - 7 093 410,00 zł
5. Transprojekt W-wa - 9 763 425,12 zł