zamknij

Aktualne informacje

Wykonanie dokumentacji STEŚ i Koncepcji Programowej Budowy obwodnicy Praszki w ciagu DK 45 - WYNIKI

Wykonanie dokemtacji STEŚ i Koncepcji Programowej Budowy obwodnicy Praszki w ciagu DK 45 - WYNIKI

Prezentujemy wyniki z sesji otwarcia ofert dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz wykonanie elementów Koncepcji Programowej dla budowy obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45”

Środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania: 2 200 000,00 zł. brutto

Poniżej zestawienie wszystkich oferentów:

1. IVIA Sp. z o. o. - 1 577 475,00 zł
2. Mosty Katowice Sp. z o. o. - 2 171 811,00 zł
3. TRAKT Sp. z o. o. Sp. k. - 2 381 034,00 zł
4. TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o. - 2 316 090,00 zł
5. COMPLEX PROJEKT Sp z o.o. - 1 867 976,40 zł
6. MP-MOSTY Sp. z o.o - 1 949 673,00 zł
7. WYG International Sp. z o.o. - 2 025 441,00 zł
8. TPF Sp. z o.o. - 3 074 938,50 zł
9. Multiconsult Polska Sp. z o. o. - 1 962 268,20 zł