zamknij

Aktualne informacje

Wykonanie Koncepcji Programowej Budowy obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciagu DK 78 - WYNIKI

Wykonanie koncepcji programowej obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciagu DK 78 - WYNIKI

Prezentujemy wyniki z sesji otwarcia ofert dla zadania pn.: „Wykonanie Koncepcji Programowej Budowy obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 od km 105+836 do km 130+135 oraz udzielenie odpowiedzi na zapytania w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”

Środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania: 1 978 477.81 zł. brutto

Poniżej zestawienie wszystkich oferentów:

1. TRAKT Sp. z o. o. Sp. k. - 4 262 565.00 zł
2. Mosty Katowice Sp. z o. o. - 3 979 050.00 zł
3. Multiconsult Polska Sp. z o. o. - 3 979 050.00 zł
4. IVIA Sp. z o. o. - 1 743 402.00 zł
5. COMPLEX PROJEKT Sp z o.o. - 2 597 753.85 zł