zamknij

Aktualne informacje

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowanie o wydanie decyzji ZRID - budowa Obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S11

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowanie o wydanie decyzji ZRID - budowa Obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S11

Informujemy, że po stwierdzeniu kompletności złożonego wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) pn. Budowa Obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S11, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania przedmiotowej decyzji ZRID.

Otrzymanie ww. decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej umożliwi rozpoczęcie robót budowlanych mających na celu wybudowanie w/w drogi w zakresie przedstawionym na poniższej orientacji oraz fragmentach planu sytuacyjnego.

Orientacja,

Plan sytuacyjny - Rondo - Początek trasy,

Plan sytuacyjny - ul. Bugno - obiekt WD1,

Plan sytuacyjny - węzeł Szczecinek Śródmieście,

Plan sytuacyjny - węzeł Szczecinek Śródmieście,

Plan sytuacyjny - węzeł Szczecinek Śródmieście,

Plan sytuacyjny - obiekt M8,

Plan sytuacyjny - węzeł Szczecinek Wschód.

Plan sytuacyjny - Miękowo - obiekt WD12.

Plan sytuacyjny - Rondo - Koniec trasy.