facebookinstagramlinkedin
Wspieramy Ukrainę
Wspieramy Ukrainę
facebookinstagramlinkedin

Obwodnica Olesna – warianty przebiegu

Projektowana obwodnica Olesna stanowi element planowanej drogi S11. Rozwiązanie to zakłada zmniejszenie ruchu tranzytowego w samym mieście. Obecnie droga krajowa biegnie przez Olesno w zwartej zabudowie znacznie zbliżonej do krawędzi jezdni, a natężenie ruchu stwarza duże zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, powodując przy tym znaczne przekroczenia norma zanieczyszczeń i hałasu.

Realizacja obwodnicy umożliwi uwolnienie miasta i sąsiednich wsi: Stare Olesno, Wojciechów, Grodzisko, Sowczyce i Łomnica, od ruchu tranzytowego pojazdów ciężarowych. Nastąpi wzrost poziomu swobody ruchu w mieście oraz widoczna poprawa bezpieczeństwa oraz jakości życia mieszkańców.

Obecnie trwają prace projektowe, które mają na celu wyznaczenie najlepszego rozwiązania przebiegu obwodnicy. Pod uwagę brane są trzy warianty:

Wariant 1 – południowy ma 26,4 km, za Olesnem omija Wysoką od południa.
Wariant 2 – północny ma 24,6 km, przebiega w dużej mierze lasami, w pobliżu Siedmiu Źródeł i oleskiej podstrefy ekonomicznej.
Wariant 3 – południowy ma 25,3 km i omija Wysoką od północy.

Planowany przebieg został przestawiony na poniższym planie sytuacyjnym:

Obwodnica Olesna – warianty przebiegu

Dokładne plany sytuacyjne można również pobrać ze strony:
Obwodnica Olesna – Plany sytuacyjne

Źródło: Obwodnica Olesnanto.pl,

Zapraszamy na nasze social media

Facebook

Instagram

Linkedin

Related Posts

Koncep...

DK47 Nowy Targ - Szaflary Z przyjemnością informujemy, że nasze biuro IVIA S.A. wykona dokumentację projektową na etap koncepcji programowej dla drogi DK47 Nowy Targ - Szaflary na odcinku 6,8km....

Dzień...

Dzień z życia Pracowni Ochrony Środowiska! Jednym z zadań (celów) pracowni środowiskowej BP IVIA jest ochrona przed hałasem. Dla każdej zaprojektowanej inwestycji drogowej wykonujemy analizy...

Estaka...

Myśląc o podróżach samochodem, pierwsze co przychodzi człowiekowi do głowy to drogi i mosty - lecz to nie wszystko! Zapraszamy do krótkiej lektury o zaprojektowanych przez nas tunelach, które ...