facebookinstagramlinkedin
Wspieramy Ukrainę
Wspieramy Ukrainę
facebookinstagramlinkedin

Obwodnica Olesna – warianty przebiegu

Projektowana obwodnica Olesna stanowi element planowanej drogi S11. Rozwiązanie to zakłada zmniejszenie ruchu tranzytowego w samym mieście. Obecnie droga krajowa biegnie przez Olesno w zwartej zabudowie znacznie zbliżonej do krawędzi jezdni, a natężenie ruchu stwarza duże zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, powodując przy tym znaczne przekroczenia norma zanieczyszczeń i hałasu.

Realizacja obwodnicy umożliwi uwolnienie miasta i sąsiednich wsi: Stare Olesno, Wojciechów, Grodzisko, Sowczyce i Łomnica, od ruchu tranzytowego pojazdów ciężarowych. Nastąpi wzrost poziomu swobody ruchu w mieście oraz widoczna poprawa bezpieczeństwa oraz jakości życia mieszkańców.

Obecnie trwają prace projektowe, które mają na celu wyznaczenie najlepszego rozwiązania przebiegu obwodnicy. Pod uwagę brane są trzy warianty:

Wariant 1 – południowy ma 26,4 km, za Olesnem omija Wysoką od południa.
Wariant 2 – północny ma 24,6 km, przebiega w dużej mierze lasami, w pobliżu Siedmiu Źródeł i oleskiej podstrefy ekonomicznej.
Wariant 3 – południowy ma 25,3 km i omija Wysoką od północy.

Planowany przebieg został przestawiony na poniższym planie sytuacyjnym:

Obwodnica Olesna – warianty przebiegu

Dokładne plany sytuacyjne można również pobrać ze strony:
Obwodnica Olesna – Plany sytuacyjne

Źródło: Obwodnica Olesnanto.pl,

Zapraszamy na nasze social media

Facebook

Instagram

Linkedin

Zobacz inne wpisy

IVIA na konferencji Konstrukcji Sprężonych 2024

W dniach 13-15 maja 2024 r. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w konferencji KONSTRUKCJE SPRĘŻONE KS2024, która odbyła się na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Wydarzeni...

IVIA Sp zoo

Od maja bieżącego roku zmieniamy formę prawną na IVIA Sp zoo. To przekształcenie umożliwi firmie dostosowanie struktury organizacyjnej do zmieniających się potrzeb rynku oraz bardziej efektywn...

IVIA na VI Międzynarodowym Forum Tunelowym w Biel...

Miło nam poinformować, że nasza firma IVIA Sp. z o.o. uczestniczyła w VI Międzynarodowym Forum Tunelowym w Bielsku-Białej. Udział w tym prestiżowym wydarzeniu podkreśla naszą pozycję w bran...