facebookinstagramlinkedin
Wspieramy Ukrainę
Wspieramy Ukrainę
facebookinstagramlinkedin

EU projects

EU projects

Beneficiary Name:
„Poprawa ergonomii w środowisku pracy biura projektowego”

Beneficiary Name:
IVIA S.A.

Financing Source:
European Regional Development Fund

Implementation period:
2023-09-01 – 2023-11-30

The goal of the project is:
Zminimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, co pozwoli na ułatwienie pozostania w zatrudnieniu 77 pracowników ( w tym: K-40, M-37, 1-50+, 1 – osoba z niepełnosprawnością ) wykonujących pracę administracyjno-biurową. Cel będzie realizowany poprzez działania prewencyjne – modernizację i poprawę ergonomiczności stanowisk pracy, na których stwierdzono występowanie czynników ryzyka zdrowotnego oraz działania świadomościowe – edukacyjno – szkoleniowe z zakresu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. Grupą docelową są osoby w wieku aktywności zawodowej, zatrudnione na co najmniej 0,5 etatu w IVIA S.A.

Certyfikat dotacji

Project title:
Working capital subsidy under the Smart Growth Operational Program 2014-2020

Beneficiary Name:
IVIA S.A.

Financing Source:
European Regional Development Fund

Implementation period:
2020-07-01 – 2020-09-30

The goal of the project is:
„Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie bieżącej działalności. „

Beneficiary Name:
IVIA S.A.

Financing Source:
European Regional Development Fund

Implementation period:
2018-10-01 – 2019-12-31

The goal of the project is:
„Niniejsze przedsięwzięcie polega na budowie zintegrowanej platformy B2B optymalizującej procesy projektowania obiektów liniowych (dróg, autostrad, linii kolejowych itp.) w technologii BIM.”