facebookinstagramlinkedin
Wspieramy Ukrainę
Wspieramy Ukrainę
facebookinstagramlinkedin

Projekty unijne

Projekty unijne

Certyfikat dotacji

Tytuł projektu:
Dotacja na kapitał obrotowy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Nazwa beneficjenta:
IVIA S.A.

Źródło finansowania:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji:
2020-07-01 – 2020-09-30

Celem projektu jest:
“Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie bieżącej działalności. “

Certyfikat dofinansowania z Funduszy Europejskich

Nazwa beneficjenta:
IVIA S.A.

Źródło finansowania:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji:
2018-10-01 – 2019-12-31

Celem projektu jest:
“Niniejsze przedsięwzięcie polega na budowie zintegrowanej platformy B2B optymalizującej procesy projektowania obiektów liniowych (dróg, autostrad, linii kolejowych itp.) w technologii BIM.”