zamknij

Aktualne informacje

Obwodnica Olesna - warianty przebiegu

Obwodnica Olesna - warianty przebiegu

Projektowana obwodnica Olesna stanowi element planowanej drogi S11. Rozwiązanie to zakłada zmniejszenie ruchu tranzytowego w samym mieście. Obecnie droga krajowa biegnie przez Olesno w zwartej zabudowie znacznie zbliżonej do krawędzi jezdni, a natężenie ruchu stwarza duże zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, powodując przy tym znaczne przekroczenia norma zanieczyszczeń i hałasu.

Realizacja obwodnicy umożliwi uwolnienie miasta i sąsiednich wsi: Stare Olesno, Wojciechów, Grodzisko, Sowczyce i Łomnica, od ruchu tranzytowego pojazdów ciężarowych. Nastąpi wzrost poziomu swobody ruchu w mieście oraz widoczna poprawa bezpieczeństwa oraz jakości życia mieszkańców.

Obecnie trwają prace projektowe, które mają na celu wyznaczenie najlepszego rozwiązania przebiegu obwodnicy. Pod uwagę brane są trzy warianty:

Wariant 1 - południowy ma 26,4 km, za Olesnem omija Wysoką od południa.
Wariant 2 - północny ma 24,6 km, przebiega w dużej mierze lasami, w pobliżu Siedmiu Źródeł i oleskiej podstrefy ekonomicznej.
Wariant 3 - południowy ma 25,3 km i omija Wysoką od północy.

Planowany przebieg został przestawiony na poniższym planie sytuacyjnym:

Obwodnica Olesna - warianty przebiegu

Dokładne plany sytuacyjne można również pobrać ze strony:
Obwodnica Olesna - Plany sytuacyjne

Źródło: Obwodnica Olesna, nto.pl,