facebookinstagramlinkedin
Wspieramy Ukrainę
Wspieramy Ukrainę
facebookinstagramlinkedin

S19 Rudnik nad Sanem – Nisko Południe – Podpisanie umowy pomiędzy GDDKiA oraz Strabag Sp. z o.o.

Informujemy, że w dniu 18 czerwca 2018 roku GDDKiA Oddział w Rzeszowie podpisała umowę z Wykonawcą Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.na realizację inwestycji pn.: Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Lasy Janowskie” do węzła „Nisko Południe” z podziałem na trzy zadania: Zadanie „C” od węzła „Rudnik nad Sanem” (z węzłem) do węzła „Nisko Południe” (z węzłem) o długości około 6 km”

Zadanie „C” Rudnik nad Sanem – Nisko Południe o dł. ok. 6 km
Wykonawca: Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Projektant: IVIA S.A.
Wartość: 196 339 975,77 zł
Termin realizacji: 34 miesiące

Opis przebiegu: Przedmiotowy odcinek drogi ekspresowej S19 rozpoczyna się w węźle „Rudnik nad Sanem” na przecięciu z DK77 oraz obwodnicą Stalowej Woli i Niska. Następnie trasa zbliża się ponownie do szerokotorowej linii kolejowej LK65, biegnąc równolegle do niej, a następnie w węźle „Nisko Południe” krzyżuje się z istniejącą drogą krajową nr 19 oraz kilometr dalej z linią kolejową LK65.

Obiekty inżynierskie:
– wiadukty (w tym przejścia dla zwierząt dużych i średnich dołem): 6
– przepusty (w tym zespolone z przejściami dla zwierząt): 6

Węzły: Na przedmiotowym odcinku drogi przewidywana jest budowa dwóch węzłów drogowych wraz z niezbędnym przełożeniem/przebudową dróg dochodzących do węzła:
– węzeł „Rudnik nad Sanem”, typ węzła WB – „Karo” z dwoma rondami
– węzeł „Nisko Południe”, typ węzła WB – węzeł typu pół-koniczyna

Zapraszamy na nasze social media

Facebook

Instagram

Linkedin

Zobacz inne wpisy

S7 Kraków – Myślenice

Z przyjemnością informujemy, że nasze biuro IVIA S.A. złożyło najkorzystniejszą ofertę na wykonanie ponad 50 wariantów przebiegu drogi S7 Kraków - Myślenice na etap STEŚ na odcinku około ...

BIM kontra rzeczywistość

Dla projektanta nie ma nic bardziej motywującego, niż obserwowanie realizacji swoich projektów na placu budowy.

BIM w zarządzaniu projektem

W IVIA S. A. staramy się korzystać z technologii BIM w każdym aspekcie pracy projektowej. Na zadaniu S17 Zamość - Tomaszów Lubelski wykorzystujemy pliki BCF do sprawniejszej i dokładniejszej ko...