facebookinstagramlinkedin
Wspieramy Ukrainę
Wspieramy Ukrainę
facebookinstagramlinkedin

S19 Rudnik nad Sanem – Nisko Południe – Podpisanie umowy pomiędzy GDDKiA oraz Strabag Sp. z o.o.

Informujemy, że w dniu 18 czerwca 2018 roku GDDKiA Oddział w Rzeszowie podpisała umowę z Wykonawcą Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.na realizację inwestycji pn.: Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Lasy Janowskie” do węzła „Nisko Południe” z podziałem na trzy zadania: Zadanie „C” od węzła „Rudnik nad Sanem” (z węzłem) do węzła „Nisko Południe” (z węzłem) o długości około 6 km”

Zadanie „C” Rudnik nad Sanem – Nisko Południe o dł. ok. 6 km
Wykonawca: Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Projektant: IVIA S.A.
Wartość: 196 339 975,77 zł
Termin realizacji: 34 miesiące

Opis przebiegu: Przedmiotowy odcinek drogi ekspresowej S19 rozpoczyna się w węźle „Rudnik nad Sanem” na przecięciu z DK77 oraz obwodnicą Stalowej Woli i Niska. Następnie trasa zbliża się ponownie do szerokotorowej linii kolejowej LK65, biegnąc równolegle do niej, a następnie w węźle „Nisko Południe” krzyżuje się z istniejącą drogą krajową nr 19 oraz kilometr dalej z linią kolejową LK65.

Obiekty inżynierskie:
– wiadukty (w tym przejścia dla zwierząt dużych i średnich dołem): 6
– przepusty (w tym zespolone z przejściami dla zwierząt): 6

Węzły: Na przedmiotowym odcinku drogi przewidywana jest budowa dwóch węzłów drogowych wraz z niezbędnym przełożeniem/przebudową dróg dochodzących do węzła:
– węzeł „Rudnik nad Sanem”, typ węzła WB – „Karo” z dwoma rondami
– węzeł „Nisko Południe”, typ węzła WB – węzeł typu pół-koniczyna

Zapraszamy na nasze social media

Facebook

Instagram

Linkedin

Zobacz inne wpisy

IVIA na konferencji Konstrukcji Sprężonych 2024

W dniach 13-15 maja 2024 r. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w konferencji KONSTRUKCJE SPRĘŻONE KS2024, która odbyła się na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Wydarzeni...

IVIA Sp zoo

Od maja bieżącego roku zmieniamy formę prawną na IVIA Sp zoo. To przekształcenie umożliwi firmie dostosowanie struktury organizacyjnej do zmieniających się potrzeb rynku oraz bardziej efektywn...

IVIA na VI Międzynarodowym Forum Tunelowym w Biel...

Miło nam poinformować, że nasza firma IVIA Sp. z o.o. uczestniczyła w VI Międzynarodowym Forum Tunelowym w Bielsku-Białej. Udział w tym prestiżowym wydarzeniu podkreśla naszą pozycję w bran...