zamknij

Ważna jest dla nas realizacja strategicznych celów firmy, które są możliwe do osiągnięcia dzięki współpracy kadry zarządzającej i wszystkich współpracowników. Mając powyższe na uwadze staramy się zadbać o ich ustawiczny rozwój oferując programy szkoleń pracowniczych. Programy te tworzone są na podstawie rozmów z samymi zainteresowanymi i dotyczą rozwoju kompetencji społecznych i menadżerskich a przede wszystkim rozwoju zawodowego-specjalistycznego.

  • Szkolenia rozwojowe dla pracowników, menadżerów i dyrektorów – we współpracy z renomowanymi europejskimi szkołami biznesu
  • Szkolenia specjalistyczne i certyfikujące (np. CIVIL), dopłaty do studiów podyplomowych, po ukończeniu których nowo nabyte kompetencje będą przydatne w realizacji nowych wyzwań
  • Szkolenia językowe – zajęcia z j. angielskiego w miejscu pracy